top of page

Vergoedingen

Psychodynamische Therapie  & Coaching

Alle trajecten zijn een investering in jezelf.

Vaak is het mogelijk om je consulten (gedeeltelijk) vergoed te krijgen.

 

Psychodynamische Therapie 

 

Mijn consulten worden vergoed vanuit de ziektekostenverzekering (aanvullende verzekering). Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. Mijn therapie valt onder de noemer psychosociale therapie. Ik adviseer je om vooraf bij je zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden voor vergoeding zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 

 

Gegevens t.b.v. zorgverzekeraars:

Lidmaatschap VBAG:21702021

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): 170980R

Kwaliteit

 

Om mijn professionaliteit te waarborgen, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en bij de stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Dit Register is een overkoepelende organisatie die artsen en therapeuten op HBO niveau certificeert en registreert. Ik mag daardoor de beschermde titel Register Therapeut BCZ voeren. Naast certificering en registratie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting het TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Ook  ben ik CPION gediplomeerd volgens de Plato eindtermen. 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching:

De kosten voor coaching kunnen op verschillende manieren worden vergoed en in sommige gevallen komt een coachingstraject in aanmerking voor subsidie. Om jou op weg te helpen, hierbij enkele mogelijkheden. 

Via je werkgever

Je kunt aan je werkgever vragen of je gebruik mag maken van het opleidingsbudget voor je coachingstraject. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger, en wordt een coachingstraject bovendien als effectiever ervaren. Vraag je werkgever eens naar de mogelijkheden.

 

Via je ziektekostenverzekering

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching en counseling vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden na in je polis.

 

Via de Arbodienst

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereidt deze kosten te vergoeden in het kader van de wet verbetering poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met je bedrijfsarts of de arbodienst.

 

Via de Belastingdienst

Coachingskosten inclusief de BTW kun je als particulier als scholingskosten aftrekken. Het doel moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of het behouden van inkomsten uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De coachingskosten voor zelfstandige ondernemers zijn voor de belastingdienst aftrekbaar als bedrijfskosten.

 

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een individuele re-integratie overeenkomst afsluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de UWV.

Coaching voor ZZP’ers 

zijn als scholingskosten aftrekbaar voor de belasting.Een voorwaarde is dat de coaching gericht is op het verkrijgen van een nieuwe baan of als leertraject gericht op het functioneren op je werk. Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst ‘vergoedingen’.

 

 

Algemene voorwaarden 

 

Er wordt vertrouwelijk met je gegevens omgegaan. Er wordt geen informatie over jou of het traject vrijgegeven zonder jouw schriftelijke toestemmin

 

Mocht het een keer voorkomen dat er afgezegd moet worden, dan kan dat tot 48 uur van tevoren. Daarna wordt de gemaakte afspraak in rekening gebracht.

Voordat er een nieuwe sessie ingegaan wordt, zijn voorgaande facturen voldaan.

 

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig!

Maximale wachttijd 1 week!

Lid van
bottom of page