top of page

 

1. Het startpunt 

Het eerste contact duurt 30 minuten. Ik zie het als een ‘klikgesprek’. Wanneer het ‘klikt’, kunnen we van start gaan. We starten altijd met het opstellen van een doel, ik vind het namelijk belangrijk dat je resultaat boekt. Bovendien helpt het stellen van een doel ons onderbewuste om ongemerkt keuzes te maken die jouw doel dienen. Mooi hoe dit werkt.  

 

 

Het startput

Wanneer psychodynamische therapie, wanneer coaching? 

 

Coaching is zinvol wanneer je een doel wilt bereiken en dit je tot nog toe niet is gelukt. Coaching helpt je zelfbewuster te worden en het beste uit jezelf naar voren te halen. Je wordt geconfronteerd met je eigen gedrag, geprikkeld en uitgedaagd. Het helpt je stil te staan bij vragen als: 

 

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat wil ik bereiken? 

 

 

Psychodynamische therapie is behulpzaam wanneer je in het dagelijks functioneren hinder ondervindt. Ons gedrag en wie we zijn komt voort uit al onze (traumatische) ervaringen, bijbehorende emoties, onbewuste overtuigingen en wat we aan karaktereigenschappen vanaf onze geboorte hebben meegekregen.

 

We hebben het idee dat wij als mens heel bewust reageren, op situaties of op andere mensen en bewust beslissingen nemen... maar niets is minder waar. Wist je dat je 90 tot 95 procent van je gedrag vanuit je onderbewustzijn doet, vanuit je ‘automatische piloot’? "Zo ben ik nu eenmaal", "zo doe ik dat altijd".  Het is mogelijk om via psychodynamische therapie bij deze onbewuste processen te komen. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, wordt inzicht verkregen in eigen processen en kan een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand worden gebracht. Vaak vloeit coaching en therapie gemakkelijk in elkaar over en vormt een geheel.

 

 

 

Wanner therapie/coaching

2. De basis

Wij gaan samen voor resultaat zonder eindeloze praatsessies. Effectieve behandelingen zijn de basis van jouw traject, daarnaast komen wij met actieve, praktische oefeningen en gerichte thuisopdrachten dichter bij jouw doel. Jouw vraagstuk is bepalend voor de methoden die tijdens de begeleiding inzet worden. Ik koppel bewust aan een selectie moderne, creatieve en grensverleggende therapie - en coachingsvormen, die elkaar goed aanvullen, en die hun effectiviteit ruimschoots hebben bewezen.
 

De basis
Het doel

3. Het doel

 

Vanuit welke insteek je ook een traject wilt, duurzaamheid in resultaat vormt de basis. Een traject stopt dan ook niet perse altijd wanneer een einddoel bereikt is. Het kan ook stoppen wanneer jij er klaar voor bent om zelfstandig het doel te kunnen bereiken. 

 


4. De locaties:

   Landsmeer  

          &

   Amsterdam 

   

                         

    

   

De locatie
bottom of page